Produkter

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Start

 

Produkter

 

Teknik

 

Beställning

 

Kontakta oss

        AWard SecureID AB            Tel.nr: 08-722 03 70            Fax.nr: 08-722 39 90

          Box 1090,  164 25 Kista

 
 
 

 

Stöldskyddsmärkning med " AWard"

 

Otaliga märksystem har utvecklats för att förebygga stöld. 
 

En gemensam brist hos de flesta stöldskyddsmärkningarna är att

de kan avlägsnas eller slipas bort och därigenom omöjliggöra

en identifieringen.

 

AWard-märkningen göms inuti din produkt och blir i det närmaste

omöjlig att avslöja.

 

AWard stöldmärkningssystem underlättar för Polisen och Larmtjänst

att identifiera stulna föremål och avskräcker tjuven från att begå ett

brott.
 

Att äga  ett stulet föremål som omedelbart går att identifieras, blir naturligtvis ointressant.

Stöldmärkningssatser

Det finns ett antal olika märksatser beroende på vilken typ av produkt

som skall märkas. Märksatsen består av transponder, registreringskort

och petsäker varningsdekal.