Start

 

Produkter

 

Teknik

 

Beställning

 

Kontakta oss

        AWard SecureID AB            Tel.nr: 08-722 03 70            Fax.nr: 08-722 39 90

          Box 1090,  164 25 Kista

 
 
 

 

R F I D ( Radio Frekvens Identifiering )

 

 

Den elektroniska Id-märkningen sker med RFID-teknik som består av passiva transpondrar ( microchip ). Det är en kombinerad mottagare och sändare som   aktiveras av lågfrekventa energipulser från en läsutrustning och returnerar den       unika koden till ett fönster på läsutrustningen.

                                                                         

 

Varje transponder har en unik inprogrammerad 10-ställig, alfanumerisk kod och

kan inte manipuleras eller ändras på något sätt.

 

Läsavstånden är begränsade p g a att transpondern är passiv, dvs saknar egen energikälla och kombinationen av storlek på transpondern och antenn.

Fördelen är att livslängden i princip är obegränsad.

Fördelen med tranpondermärkning är att den inte behöver var synlig d v s kan         ligga i vätska, inborrad i plast, trä eller ingjuten i betong.

Några av de användningsområden där denna teknik används idag är;  stöldskyddsmärkning, sortering, inventering, passagesystem, djurmärkning, produktionsidentifiering m.m.

Det är bara fantasin som sätter gränser för hur      RFID-tekniken kan användas.